Sociaal spreekuur

Woensdagochtend van 11.00 tot 13.00 uur

Er is in onze buurt geen Wijkplein zoals in een aantal andere wijken. Dus zijn enkele bewoners de “Kamer Vol Kennis” gestart als een plek waar wijkbewoners terecht kunnen met hun vragen. Welke vraag? Elke vraag! Dus is de oproep vanuit de Kamer Vol Kennis: “Durf te vragen!"

Bewoners helpen bewoners

In de Kamer Vol Kennis zitten vrijwilligers klaar om hun kennis te delen met wijkbewoners. Het mag over van alles gaan bjvoorbeeld:

  • hoe werkt het sportfonds?
  • ik heb weer tijd en wil vrijwilligerswerk gaan doen. Welke organisatie kan mij gebruiken?
  • het Wijk- en dorpsbudget is dat ook voor onze jongerenfilmclub die we willen oprichten?
  • ik wil een project gaan doen, waar haal ik vrijwilligers vandaan om mij te ondersteunen?
  • wij willen meer mensen kennen, die samen met ons  Jeu de Boules willen spelen.
  • ik wil niet alleen naar de specialist in het ziekenhuis. Wie wil met mij mee gaan?
logo kamer vol kennis

Op dit moment is de groep die de Kamer Vol Kennis vult nog klein. De drie bewoners worden ondersteund door Farent sociaal werk. De groep is alle kennis die er in de wijk aanwezig  is op leef- en woongebied en vrije tijd aan het verzamelen en aan het ordenen. Wie zijn of haar kennis van zaken beschikbaar wil stellen voor andere wijkbewoners is van harte welkom.

Als deze groep zich uitbreidt is het in de toekomst mogelijk dat de Kamer Vol Kennis langere tijd en op andere dagen open kan gaan voor wijkbewoners met vragen.