Privacyverklaring

Wijkgebouw De Slinger is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Wijkgebouw De Slinger

Jan Schöfferlaan 3

5212 RE ‘s- Hertogenbosch

073- 6144837

info@wijkgebouwdeslinger.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Slinger verwerkt alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn om gebruik te maken van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Waar mogelijk worden geen persoonsgegevens verwerkt om de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen zoveel mogelijk te beperken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijkgebouwdeslinger.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Slinger verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te bellen of e-mailen, indien nodig, om onze dienstverlening wel of niet uit te kunnen voeren
  • Om diensten voor of bij je te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Slinger neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde gegevensverwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Slinger bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 2 jaren. In archief bewaren wij bepaalde persoonsgegevens langer voor historische doeleinden of op grond van belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Slinger verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig voor uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met evt. derden aan wie we je gegevens verstrekken sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Wij blijven verantwoordelijk voor die verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De Slinger gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en overdraagbaarheid door De Slinger. Je kunt daartoe een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of het overdragen van je gegevens sturen naar info@wijkgebouwdeslinger.nl. Dit verzoek dient vergezeld te gaan met een kopie van je identiteitsbewijs.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Slinger neemt voor de bescherming van jouw gegevens passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via telefoonnummer 073- 6144837 of mail naar info@wijkgebouwdeslinger.nl.