NL Doet in De Slinger met burgemeester Jack Mikkers

Op zaterdag 11 en zondag 12 maart was het weer NL Doet, de landelijke dagen waarop het Oranje Fonds het vrijwilligerswerk onder de aandacht brengt. Iedereen die dat wilde kon op die dagen iets voor een ander doen. Jack Mikkers, de burgemeester van Den Bosch, sprong op 11 maart bij in De Slinger. Hij hielp daar met het schilderen van de muren van de Jos van Rooijzaal.

“Het mooie aan NL Doet is dat het laat zien dat je heel veel verschillende dingen voor een ander kan doen”, aldus Mikkers. “Op een heel laagdrempelige manier kan je al iets voor een ander betekenen. Al die kleine acties vormen de stukjes van een grote prachtige puzzel”.

Wijkgebouw De Slinger is volgens de burgemeester van grote waarde. “Den Bosch is een stad van ontmoetingen. Een buurthuis als De Slinger kan daar een mooie rol in spelen. Door de activiteiten die daar plaatsvinden kunnen mensen elkaar ontmoeten en beter leren kenen. De onderlinge samenhang in een stad wordt daardoor versterkt”.

Dankzij NL Doet en de inzet van burgemeester Jack Mikkers en onze vrijwilligers, ziet de Jos van Rooijzaal er weer piekfijn uit!